Domy Pomocy Społecznej,

to jednostki publiczne lub niepubliczne. Ich funkcjonowanie regulują przepisy prawa- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz Rozporządzenie Ministra  Polityki Społecznej z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie  domów pomocy społecznej- dlatego nazywane są instytucjami formalnymi.  

 

Adam A. Zych Dom Pomocy Społecznej definiuje jako „tradycyjną formę instytucjonalnej pomocy społecznej w postaci opieki całodobowej nad osobami niezdolnymi do samodzielnej egzystencji, których- mimo zastosowania wszystkich form pomocy-nie można przystosować w pełni do samodzielnego życia w miejscu ich zamieszkania z uwagi na wiek, schorzenia, sytuację życiową oraz warunki rodzinne, mieszkaniowe i materialne(…) ” (Zych, 2001: 52)

 

Domy Pomocy Społecznej zapewniając zarówno pomoc materialną, bytową i opiekuńczą, pełnią również formę ośrodków aktywizacji i rozwoju swoich mieszkańców. 

 

Zgodnie z obowiązującą ustawą i regulacjami Domy Pomocy Społecznej mogą być prowadzone przez organy jednostek samorządu terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe, organizacje i stowarzyszenia społeczne, fundacje, osoby fizyczne i prawne, po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie DPS wydanego przez Wojewodę. U zyskanie takiego zezwolenia uwarunkowane jest spełnieniem szeregu wymagań. Zezwolenie takie ma formę decyzji administracyjnej i może po stwierdzeniu nieprawidłowości zostać cofnięte.  

 

Osoby wymagające specjalistycznej i intensywnej opieki medycznej, w tym osoby starsze i niepełnosprawne, kierowane są do zakładu opiekuńczo-leczniczego, lub też innej placówki o charakterze pielęgnacyjno- leczniczej. 

 

W celu zachowania wysokiej jakości zaspokajania potrzeb mieszkańców Domu Pomocy Społecznej istotną role odgrywa zapewnienie odpowiedniej opieki, wsparcia, poszanowania praw, godnego traktowania, aktywizacji i rehabilitacji leczniczej i społecznej.

 

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ- prezentacja.

 

Bibliografia:

A.A Zych (2001), Słownik gerontologii społecznej, Wydawnictwo Akademicki „Żak”, Warszawa

 

INFORMACJE

 

JUŻ OTWARTE!

Zapraszamy do odwiedzin i kontaktu.

 

Bardzo chętnie udzielimy Państwu wszelkich informacji.

Prosimy o kontakt.

 

więcej

Kontakt

Dom Seniora Złote Liście

Zarzecze 23

36-040 Boguchwała

tel: +48 534 624 565

tel: +48 880 102 095

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.